Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Parapijiečių dėmesiui!

Paskelbta: 2014-03-12

Caritas Lietuvoje vienija daugiau nei 2300 savanorių, kurie padeda skurdžiai gyvenančioms šeimoms, gatvės vaikams, jaunimui, benamiams, vienišiems ir ligotiems senoliams,  smurtą ir išnaudojimą patiriančioms moterims ir kitiems žmonėms, kuriuos kamuoja sunkūs dvasiniai ir materialiniai nepritekliai (Caritas.lt)

Susidomėjusius Carito veikla  ir jums rūpimais Carito klausimais prašome kreiptis į  parapijos Carito vedėją  D. Ševeliovienę pirmadieniais  ir antradieniais nuo 11.00 iki 14.00 val. parapijos namuose, Aukštaičių g. 6.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021