Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 17 - 20 d. Didysis Velykų tridienis. Pamaldų tvarka

Paskelbta: 2014-04-08

Balandžio 17 d., Did. ketvirtadienį,
18.00 val. Paskutinės vakarienės Mišios (paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje).

Balandžio 18 d., Did. penktadienį,
18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos (paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje).

Balandžio 19 d., Did. šeštadienį,
20.00 val. Velyknaktis (paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje).

Balandžio 20 d., Velykų sekmadienis,
8.00 val. Viešpaties Prisikėlimas (mažojoje ir paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje).
11.00, 12.30 ir 18.00 val. (paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje).

Balandžio 21 d., antroji Velykų diena,
8.00 val. (mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje).
9.30, 11.00, 12.30, 18.00 val. (paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje).
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021