Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Su Šv. Velykomis!

Paskelbta: 2014-04-18

Šv. Velykų rytą, džiaugsmingai švęsdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą, kartu mąstykime apie Jo duotą pažadą: „Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus“ (Jn 14,18).

Tas, kuris atėjo kaip pažemintas žmogus, kad tarnautų, kentėtų ir gyvybę už mus atiduotų, davė pažadą sugrįžti, kad viešpatautų ir taptų vedliu šiame klaidžiame, pilname pagundų gyvenimo kelyje.

Tik pirmiausia turime išmokti pasitikėti Juo kiekviename žingsnyje. Tebūna Jūsų namai pilni meilės, taikos, šviesos, vilties ir tikėjimo.

Palaimintų Šv. Velykų!

Parapijos klebonas, kunigai ir diakonas
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021