Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Rugpjūčio 29 d., penktadienį, 17.30 val. Tarptautinės Tradicijų, Šeimos ir Nuosavybės gynimo asociacijos delegacijos viešnagė su savo simboliu - Fatimos Dievo Motinos statula

Paskelbta: 2014-08-23

18.00 val. šv. Mišios, giedama Švč. Marijos litanija, šv. Mišių metu laiminami vaikai, kad Dievas globotų juos per visus mokslo metus. Kviečiame tikinčiuosius kartu su savo vaikais gausiai dalyvauti.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021