Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Parapijiečių dėmesiui!

Paskelbta: 2014-08-25

Nuo rugsėjo mėn. bažnyčioje kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį po Sumos bus einama procesija su Švč. Sakramentu. Kviečiame parapijiečius įsipareigoti dalyvauti procesijoje: vyrus nešant bažnytines vėliavas, o moteris pasipuošusias tautiniais rūbais. Kas galite įsipareigoti dalyvauti procesijoje, kviečiu po Mišių užeiti į zakristiją arba šiokiadieniais į parapijos raštinę.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021