Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 11.00 val. Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai parapijoje

Paskelbta: 2014-08-25
Šv. Mišių liturgijai vadovauja  prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021