Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Pamaldų tvarka Šv. Kalėdų laikotarpiu (2014 m. gruodžio 24 - 26 d.)

Paskelbta: 2014-12-17


Gruodžio 24 d. 22.00 val. Kūčių vakaro Piemenėlių šv. Mišios paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.
Giedos Sumos choras, vadovaujamas Ramūno Baranausko, gros  pučiamųjų kvartetas.

Gruodžio 25 d., pirmąją Šv. Kalėdų dieną, pamaldos vyks mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00 val., paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje 9.30; 11.00, 12.30 ir 18.00 val. 

Gruodžio 26 d., antrąją Šv. Kalėdų dieną, pamaldos vyks mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00 val., paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje – 9.30; 12.00 ir 18.00 val.

12.00 val. Iškilmingos šv. Mišios. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejaus ir Tautos šventovės konsekracijos 10-mečio iškilmių uždarymas. Šv. Mišiose giedos Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis.

Po iškilmių už nuopelnus Kristaus Prisikėlimo parapijai bus apdovanojami Kauno m. meras Andrius Kupčinskas, LR Seimo narė Rasa Juknevičienė, pastoracinės tarybos nariai Diana ir Germanas Balkai

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021