Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Vasario 14 - 16 d. Kauno arkivyskupijos I dekanato nenutrūkstama 40 valandų Švenčiausiojo Sakramento adoracija, skirta maldai už Lietuvą

Paskelbta: 2015-01-25
 

Nuo vasario 14 d., šeštadienio, 18.30 val. iki vasario 16 d., pirmadienio, 16.00 val. paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-ąsias metines, organizuojama nenutrūkstama  Švenčiausiojo Sakramento adoracija.
40 val. bus garbinamas Švč. Sakramentas, kad  malda tęstųsi visą laiką, kviečiame ateiti ir jungtis į maldą.

Naktinė Švč. Sakramento adoracija M.V.J. Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje
Tiesioginė transliacija per Marijos radiją
2015 02 15 – 2015 02 16


19:00 Žemaičių Kalvarijos Kalnai
21:30 Suplikacijos, veda mons. Vytautas Grigaravičius
21.35 Valandų liturgijos Naktinė malda, gieda seserys Benediktinės
22:00 Vysk. Kęstutis Kėvalas ir Liudas Mikalauskas
23:00 Vilius Kaminskas ir Mindaugas Zimkus
00:00 Rožinio malda, kun. Darius Vasiliauskas
00:30 Giesmės
01:00 Maestro Tomas Ladiga ir Rūta Blaškytė
02:00 Rožinio malda – Benas Ulevičius
03:00 Gailestingumo vainikėlis – Egidija ir Kęstutis Vaicekauskai
03:30 Šv. Faustinos laiškai – skaito Inesa Paliulytė
04:00 Rožinio malda, veda kun. Tomas Pilch OFM Cap
05:00 Marijos valandos
05:30 dr. Bronė Gudaitytė
06:00 Dievo žodis, veda mons. Vytautas Grigaravičius
06:20 Rožinio malda, veda mons. Vytautas Grigaravičius
07:00 Transliacijos pabaiga


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021