Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Didžiojo Velykų tridienio pamaldų tvarka Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčiose (2015 m. balandžio 2 - balandžio 6 d.)

Paskelbta: 2015-03-17

Kunigai klauso išpažinčių:

Didįjį pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 07.00 iki 08.30 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) ir nuo 17.00 iki 19.00 val. - M.V.J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį nuo 07.00 iki 20.00 val. - M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje


Balandžio 2 d., Didįjį ketvirtadienį,

18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios (M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius, pamokslą sako kun. V.Lenktaitis
10.00 val. KRIZMOS šv. Mišios arkikatedroje. Mišioms vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Koncelebruoja visi arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai

Balandžio 3 d., Didįjį penktadienį,

18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos (M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, pamokslą sako kun. A. Akelaitis
20.00 val.
  Kryžiaus kelio procesija iš šv. Arkangelo   Mykolo (Įgulos) bažnyčios į šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką. Procesijai vadovauja  Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ. Kryžiaus kelio eisenoje raginame su savimi turėti žvakę

Balandžio 4 d., Didįjį šeštadienį,

20.00 val. Velyknakčio pamaldos (M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius

Balandžio 5 d., Šv. Velykų sekmadienis,

8.00 val. Viešpaties Prisikėlimas (mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g. 31 b)
11.00, 12.30 ir 18.00 val. Šv. Mišios (M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)

Balandžio 6 d., antroji Velykų diena,

8.00 val. Šv. Mišios (mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje)
9.30, 11.00, 18.00 val. Šv. Mišios (M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)

11.00 val. – iškilmingos šv. Mišios. Šv. Mišioms vadovauja apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas dr. Pedro Lópezas Quintana, koncelebruoja Lietuvos vyskupai ir kunigai.

 Eucharistijos metu   bus iškilmingai paskelbta apie paminklinei Kristaus Prisikėlimo  bažnyčiai popiežiaus Pranciškaus suteiktą mažosios bazilikos (Basilica minor) titulą .

Šv. Mišios bus  tiesiogiai  transliuojamos  per  LRT  ir  marijos radiją.

16.00 val. šventinis koncertas, skirtas šiai iškiliai progai. koncertuoja  Kauno valstybinis choras .  vadovas bei dirigentas prof. Petras Bingelis

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021