Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

SU ŠV. VELYKOMIS!

Paskelbta: 2015-04-03

 

Tegul Šv. Velykų slėpinys pripildo Jūsų širdis džiaugsmo ir tepadeda atverti ją Kristaus meilei!

Su Šv. Velykomis!

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021