Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Spalio 4 d., sekmadienį, 12.30 val. šv. Mišių metu vaikai, priėmę Pirmąją šv. Komuniją, bus įrašomi į Švč. Mergelės Marijos Rožinio ir škaplieriaus draugiją

Paskelbta: 2015-09-23
Su savimi reikia turėti škaplierių ir rožinį
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021