Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 22 d. kun. Linas Šipavičius švenčia 10 metų kunigystės jubiliejų. SVEIKINAME!

Paskelbta: 2016-04-22Gerbiamasis kunige Linai Šipavičiau,
neškite žmonėms meilę, paguodą, viltį, padėkite jiems auginti sparnus, kurie, laiminant Aukščiausiajam, leistų visiems kartu nesustoti ieškant prasmingų Dievo žodžių...
Visada būkite negęstančiu žiburiu, kurio šviesa nušviestų kelią tiems, kurie eina link Kristaus...
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021