Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Birželio 24 d. 9.30 val. Piligriminė kelionė iš Kristaus Prisikėlimo bazilikos į Kauno arkikatedrą baziliką

Paskelbta: 2016-06-13

Šventasis Tėvas, paskelbdamas Gailestingumo metus, pabrėžė, kad piligriminė kelionė yra ypatingas ženklas šiais Šventaisiais Metais. Popiežius ragino „nukakti prie Šventųjų durų Romoje ar į kurią nors kitą vietovę“, kiekvienam pagal savo jėgas, atliekant piligriminę kelionę.

Švenčiant Kauno arkivyskupijos 90-ties metų jubiliejų, kviečiu visas Kauno I dekanato parapijų, rektoratų ir vienuolines bendruomenes atlikti piligriminę kelionę pėsčiomis į Kauno arkikatedros bazilikos šventovę ir, žengiant pro Šventąsias Gailestingumo duris, leistis apkabinami Dievo gailestingumo bei kartu įsipareigoti būti gailestingais kitiems, kaip Tėvas yra gailestingas mums.

(iš J. E. Arkivyskupo L. Virbalo SJ laiško klebonams ir rektoriams, 2016 06 10)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021