Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. rugpjūčio 15 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Paskelbta: 2017-08-03

Pamaldos vyks sekmadienio tvarka. Bažnyčiose šventinami žolynai

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021