Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. lapkričio 18 d., šeštadienį, Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Parapijos Švč. Sakramento adoruotojų ir Gyvojo Rožinio narių maldos diena

Paskelbta: 2017-11-14
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021