Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. vasario 20 d. 16.00 ir 18.00 val. Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų ciklas "Gailestingai veik", tema "Hartmann slaugos priemonių pristatymas", prelegentas ir produkcijos atstovas Jonas Vencpolis

Paskelbta: 2019-02-20
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021