Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. balandžio 14 d. Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis

Paskelbta: 2019-04-09

„Didžiausia minia tiesė drabužius jam ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė: Osana Dovydo Sūnui! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukšybėse!“ (Mt 21,8-9)


Bažnyčiose bus šventinamos verbos.
Bazilikos šventoriuje vyks velykinė mugė. Jos metu galėsite smulkiau susipažinti su parapijoje vykdoma socialine ir karitatyvine veikla, užsirašyti į vykstančius mokymus, nemokamai pasivaišinti arbata.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021