Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužė - Švenčiausios Mergelės Marijos mėnuo

Paskelbta: 2019-04-25


ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas Tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie Tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.(Šv. Bernardo malda)

Tikinčiuosius tradiciškai kviečiame į gegužines pamaldas, kurios vyks kiekvieną vakarą 18.30 val. bazilikoje

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021