Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. balandžio 28 d. - Dievo Gailestingumo sekmadienis

Paskelbta: 2019-04-25

Mieli tikintieji, 
2000-aisiais metais balandžio 30-ąją dieną, paskelbdamas seserį Faustiną Kovalską šventąja, Jonas Paulius II įsteigė Dievo Gailestingumo sekmadienį.

Dievo gailestingumas apsireiškė Velykų slėpinyje, Kristaus kančios žaizdose.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021