Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Pas Viešpatį iškeliavo ilgametė Kristaus Prisikėlimo parapijos darbuotoja BIRUTĖ PULOKIENĖ (1952-2019 m.)

Paskelbta: 2019-05-30


Pranašas Izaijas kalbėjo: „Visa žmonija – kaip žolė, jos gražumas – kaip laukų gėlės, žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, kai tik Viešpats pasiunčia ant jųjų vėją. Tikrai! Žmonės tėra tik žolė“ (Iz40, 6-7).

Jau senokai parapijiečiai ir Kristaus Prisikėlimo baziliką lankantys pastebėjo, kad jų nepasitinka kukli, visada maloni, nuolanki, optimizmu trykštanti moteris, pasiruošusi patarnauti ir padėti.

Birutė Pulokienė buvo bazilikos veidrodis, visus pasitikdavo ir išleisdavo, kioskelis buvo antrieji namai.  Išdirbusi parapijoje 10 metų, ji nepaisė darbo valandų, visada ateidavo į  darbą porą valandų anksčiau, kad galėtų patarnauti kiekvienam atsitiktinai užklydusiam praeiviui.

Išėjusi atostogų, susirgo ir netikėta mirtis atėmė ją iš mūsų.

Birutė buvo tikinti moteris, nuoširdžiai pasitikėjo Dievu, turėjo jautrią, didelę širdį – aukštą kalną, nuo kurio ji neabejotinai pakilo į Dangaus karalystę.

Tegul mūsų nuoširdi malda palydi mielą, gerbiamą, darbščią Birutę Pulokienę į Viešpaties padangę, į amžinuosius Tėvo namus.

Ilsėkis ramybėje!

Laidotuvių šv. Mišios balandžio 30 d., antradienį, 12.00 val. bazilikoje. Po šv. Mišių išlydėjimas į Virbaliūnų miestelio kapines.


P.s. nuotraukos nėra, ji nemėgo fotografuotis

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021