Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. gegužės 20 d., pirmadienį, Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo A. Jurevičiaus kanoninė vizitacija parapijoje

Paskelbta: 2019-05-08
 
Vyskupo kanoninės vizitacijos dienotvarkė: 

11.00 val. lankosi "Saulės” gimnazijoje
12.00 val. lankosi J. Jablonskio gimnazijoje
13.00 val. pietūs
14.00 val. lankosi Žaliakalnio progimnazijoje
15.00 val. lankosi Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre
16.00 val. susitikimas su seniūnu B. Girdausku Žaliakalnio seniūnijoje
17.00 val. susipažinimas su parapijos dokumentais
17.30 val. susitikimas su institucijų atstovais konferencijų salėje.
19.00 val. vizitacijos apibendrinimas
19.30 val. agapė

Institucijos:
Karitatyvinė ir socialinė veikla (dalyvauja 13 žm.)
• Pagalba namuose tarnyba
• Sriubos valgykla
• Caritas
• Vaikų dienos centras

Katechetikos metodinis centras, pasirengimas sakramentams (dalyvauja 14 žm.)
• Parapijos katechetai - tikybos mokytojai
• Jaunavedžių ruošimo grupė

Šeimų sielovada (dalyvauja 31 žm.)
• Parapijos šeimų bendruomenė
• Jaunų šeimų ratelis
• Pagyvenusių žmonių sambūris "Senjorai"

Parapijos maldos grupės (dalyvauja 36 žm.)
• Šiluvos draugija
• Šv. Rašto grupė
• Gyvojo Rožinio grupė ir Švč. Sakramento adoruotojai
• Alfa maldos grupė
• Kolumbo Riteriai

Parapijos chorai ir jaunimas (dalyvauja 13 žm.)
• Bažnyčios choras
• Pastoralės choras
• Parapijos jaunimas
• Damijono jaunimo grupė

Kitos grupės (dalyvauja 28 žm.)
• Pastoracinė taryba
• Ministrantai
• Žiniasklaida ir komunikacija
• Šv. Juozapo teisės klinika 
• Darbuotojai


  (Iš kanoninės vizitacijos 2014 metais)

                                                                    Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021