Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. gegužės 26 d., sekmadienį, 11.00 val. iškilmingos šv. Mišios bazilikoje. Eucharistijos liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius

Paskelbta: 2019-05-10


Vyskupo kanoninės vizitacijos užbaigimas, Sutvirtinimo sakramento teikimas


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021