Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. gruodžio 21 - 22 d. Advento rekolekcijos parapijoje

Paskelbta: 2019-12-03

Rekolekcijos prasidės šeštadienį 18.00 val. šv. Mišiomis. Sekmadienį - 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.

Rekolekcijas praves kun. Gintaras Blužas OFS

Kviečiame tikinčiuosius gausiai dalyvauti Susitaikinimo pamaldose.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021