Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 vasario 2 d., sekmadienį, Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Pašvęstojo gyvenimo diena.

Paskelbta: 2020-01-28


Pamaldų metu šventinamos žvakės

Kviečiami dalyvauti ir dėkoti Dievui už seseris ir brolius vienuolius, melsti naujų pašaukimų į vienuolijas.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021