Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. vasario 16 d. 10.00 val. Malda už Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

Paskelbta: 2020-01-29

Vasario 16 d. šv. Mišios  bus aukojamos 8.00; 10.00; 12.30 ir 18.00 val.

10.00 val. Eucharistijos liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.
Šv.Mišių metu gieda bazilikos mišrus choras "In Vivo dei".

Pasibaigus šv. Mišioms – Kauno moksleivių, studentų, visuomeninių organizacijų eisena į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021