Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. kovo 11 d., trečiadienį, švęsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ąsias metines

Paskelbta: 2020-03-09

 

 Kauno arkikatedroje 10.00 val. bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios už Lietuvą. Kviečiame tikinčiuosius gausiai dalyvauti iškilmėje

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021