Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. kovo 14 d., šeštadienį, 11.00 val. šv. Mišiose mažojoje bažnyčioje melsimės už parapijos adoruotojus ir Gyvojo Rožinio draugijos narius

Paskelbta: 2020-03-09
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021