Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Nuoširdžiausi sveikinimai Kunigystės proga parapijos alt. kun. Virginijui Lenktaičiui

Paskelbta: 2020-06-01


Viešpats padovanoja Žmogui gyvenimą ir pašaukimą, kuriuo sekdamas Jis vykdo Dievo valią...

Jums Viešpats skyrė ypatingą misiją – skelbti ir liudyti Kristų...


Gerbiamasis kun. Virginijau Lenktaiti, 40 metų Kunigystės proga nuoširdžiai sveikiname Jus ir prašome Jums stiprios sveikatos bei Dievo palaimos!

Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021