Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. birželio 14 d., sekmadienį, - Švč. Jėzaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės). Gedulo ir vilties diena

Paskelbta: 2020-06-08

 

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus (...), jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!“ (Jn 6, 56)

11.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Eucharistinė procesija su Švč. Sakramentu

Eucharistiją (Švč. Sakramentą) Kristus įsteigė per Paskutinę vakarienę, Didįjį ketvirtadienį. Dėl prasidedančio Kristaus kančios minėjimo negalėdama pakankamai džiaugsmingai švęsti, Katalikų Bažnyčia Eucharistijos paslapties pagerbimą nukelia į devintą ketvirtadienį po Kristaus prisikėlimo. Todėl Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė vadinama devintinėmis.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021