Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. birželio 27 d., šeštadienį, 11.00 val. Šv. Mišios už buvusios Kauno radijo gamyklos ir televizorių gamybinio susivienijimo (Bangos) darbuotojus

Paskelbta: 2020-06-16

Nuotraukos iš  parapijos archyvo (2003 ir 2004 m.)Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021