Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. birželio 21 d., sekmadienį, 11.00 val. Švč. Jėzaus Širdies atlaidai parapijoje

Paskelbta: 2020-06-16
Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai JĖZAUS KRISTAUS ŠIRDŽIAI, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą.
Galime sakyti ir taip – tai pamaldumas JĖZAUS KRISTAUS MEILEI, apie kurią primena ir kurią atspindi Jo Širdis.
Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda primena mums apie nematomą Jo meilės žaizdą.
Jėzaus Širdis – tai tikra, gyva Širdis, kuri mylėjo ir kentėjo, kuri Jo gyvenime tokia svarbi, kaip ir mūsų širdis – mūsų gyvenime. Ši Širdis buvo ir yra neatsiejama gailestingumo ir meilės pilno gyvenimo dalis. (Bernardinai.lt 2014.06.27)


11.00 val. šv. Mišios, po jų Eucharistinė procesija. Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti Eucharistinėje procesijoje, pagarbinti Viešpatį Švenčiausiame Sakramente ir padėkoti už atlaidų dovaną bei galimybę šlovinti Kūrėją šioje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021