Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. birželio 24 d. ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS. Arkivyskupijos dangiškojo globėjo diena. Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ingresas Kauno arkikatedroje

Paskelbta: 2020-06-17

Birželio 24-ąją, švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, Kauno arkikatedroje bazilikoje bus sutinkamas naujasis arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kurį Kauno arkivyskupijai vasario 19 dieną paskyrė popiežius Pranciškus.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sutinkamas prie Kauno arkikatedros, kurioje 11 val., po trumpos maldos Švenčiausiojo Sakramento koplyčioje, vadovaus iškilmingai Eucharistijai, švenčiamai drauge su apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu Petaru Rajičiumi, Lietuvos bei užsienio vyskupais ir kunigais.

Šventoriuje prie arkikatedros bus įrengti tiesioginės pamaldų transliacijos ekranai, kad maldininkai galėtų saugiai dalyvauti, melstis ir priimti Komuniją; mat dėl vis dar šalyje esančios nepaprastosios padėties į arkikatedrą bus įleidžiama su kvietimais; o jei bus neįmanoma išlaikyti saugios distancijos tarp žmonių, bus prašoma dėvėti kaukes.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021