Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. rugpjūčio 15 d. - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Paskelbta: 2020-08-11
Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Viešpats, ir šventas yra jo vardas (Lk 1, 47–49)!

Pamaldos bažnyčiose  sekmadienio tvarka, šią dieną laiminami šių metų derliaus vaisiai, žolynai, gėlės.


Žolinės atlaidai Pažaislyje:

14.00 – 14.50 val. Sutaikinimo sakramentas.

15.00 val. Šv. Mišios vienuolyno šventoriuje, vadovauja Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Gieda Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021