Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. lapkričio 22 d., sekmadienį, - Kristus, Visatos valdovas (Kristus Karalius)

Paskelbta: 2020-11-16

 

Kristaus Visatos Valdovo iškilme Bažnyčia užbaigia liturginius metus, kalbėdama apie Kristų, kuris skelbia visai kitokią – Dievo karalystę: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio“ (Jn 18, 36). Dievas viešpataus kaip Valdovas per amžius. Savo tautą Jis laimins, teiks jai ramybę (Komunijos priegiesmis).

Išpildžius įprastinęs sąlygas, bus galima laimėti visuotinius atlaidus
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021