Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. vasario 17 d., trečiadienis - Pelenų diena. Gavėnios pradžia

Paskelbta: 2021-02-12


Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda Gavėnią – keturiasdešimties dienų laikotarpį, skirtą pasirengti šv. Velykoms, Jėzaus Kristaus Prisikėlimui.

Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai ir barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti.

Pamaldos vyks 8.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, 18.00 val.  bazilikoje.

Pelenų dienoje ir penktadieniais Gavėnioje privalomas pasninkas.

Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 8.30 val. einami ir apmąstomi kryžiaus keliai. Sekmadieniais 7.30 val. giedami graudūs verksmai prie išstatyto Švč. Sakramento.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021