Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Skelbimai

2021 m. liepos 30 d. Pasaulinė kovos prieš prekybą žmonėmis diena

Paskelbta: 2021-07-20

"Girdėkime balsą daugybės mūsų brolių ir seserų, kurie buvo nusikaltėliškai parduoti ir išnaudoti. Jie nėra prekė. Jie yra žmogiškos būtybės ir su jais turi būti elgiamasi, kaip su tokiomis“(Popiežius Pranciškus, 2018 m.)

11.00 val.  šv. Mišios   už pasaulyje nukentėjusius lietuvaičius, jų artimuosius nuo prekybos žmonėmis nusikaltėlių.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021