Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. rugpjūčio 15 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Paskelbta: 2021-08-09

O Marija prabilo: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Viešpats, ir šventas yra jo vardas!“ (Iš Marijos giesmės, Lk 1, 46–49)

Žolinė Pažaislyje

15.00 val. iškilmingos šv. Mišios švenčiant Švč. Mergelės Marijos Ėmimą į dangų (Žolinę) Pažaislio seserų kazimieriečių vienuolyne (šventoriuje priešais bažnyčią).

Vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021