Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena

Paskelbta: 2022-01-05


1991 m. sausio 13 d., sovietų kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo.

18.00 val. šv. Mišios.

Kviečiame maldoje prisiminti Sausio13-ąją žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.

Po šv. Mišių  koncertas "Skambanti laisvė".

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021