Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Birželio mėnuo skirtas Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbei

Paskelbta: 2022-05-26


Širdis – gyvenimo centras. Ietimi perverta Jėzaus Širdis mums primena, kokie Dievui esame svarbūs, o ištryškusios kraujo ir vandens srovės apima visą pasaulį, tarsi perkeldamos paties visa ko centrą į žmones. Jėzus kviečia į būtent tokią – atvertą Širdį, sudėti vargą ir prislėgtumą, nes Jo širdis nuolanki.
Šiandien turime justi, kad Jėzaus Širdis yra mūsų gyvenimo centras, įgalinantis plakti žmogiškas širdis. Nebijokim artintis prie Jos: suprasime, kas yra ir koks turi būti žmogus, tik pajutę Jėzaus Širdies tvinksnius. Juk visa tai dėl mūsų ir mums…(Kun. N. Pipiras)

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyks po vakarinių šv. Mišių.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021