Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 27-29 d. Gavėnios rekolekcijos

Paskelbta: 2009-02-27

Gavėnia – tai laikas, kai Kristus apvalo savo sužadėtinę Bažnyčią, padarydamas ją tinkama būti Jo nuotaka.

Gavėnia  – laikas sugrįžti prie mūsų šaltinio Krikšto, kuriuo esame panardinti Kristaus mirtyje ir Jo prisikėlime.

Gavėnia – didžiojo Bažnyčios susirinkimo draugėn laikas, laikas atsiduoti savo Viešpaties ir Gelbėtojo apvalymui ir pašventinimui.

       Vaisingos gavėnios kelionės!           (kun. A. Kazlauskas, Artuma, 2009 m. kovas)


2009 m. GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS Tautos Šventovėje vyks ši tvarka: 

Kovo 27 d. Penktadienis
09.00 val. Rekolekcijos ,,Saulės“ ir J. Jablonskio mokyklos moksleiviams.
11.00 val. Rekolekcijos Žaliakalnio mokyklos moksleiviams.
17.00 val. Rekolekcijų pradžia. Himnas į Šventąją Dvasią, Kryžiaus kelias.
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas (mokytojams ir gydytojams).

Kovo 28 d. Šeštadienis
08.00 val. Šv. Mišios, pamokslas, klausoma išpažinčių.
09.00 val. Šv. Mišios, pamokslas, klausoma išpažinčių.
17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, klausoma išpažinčių.
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas, klausoma išpažinčių.

Kovo 29 d. Sekmadienis
08.00 val. Šv. Mišios, pamokslas, klausoma išpažinčių.
09.30 val. Šv. Mišios, pamokslas, klausoma išpažinčių.
11.00 val. Šv. Mišios, pamokslas, klausoma išpažinčių.
12.30 val. Šv. Mišios, pamokslas, klausoma išpažinčių ( parapijos vaikams)
17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, klausoma išpažinčių.
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas, Švč. Sakramento procesija, ,, Graudūs verksmai” . Rekolekcijų pabaiga (parapijos jaunimui).

Rekolekcijoms vadovauja  prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS 


                                                            Parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021