Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 11- toji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Kviečiame maldai už Tėvynę Lietuvą

Paskelbta: 2023-03-10

10.00 val. iškilmingos šv. Mišios už Lietuvą Kauno arkikatedroje bazilikoje. Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

11.00 val. moksleivių ir visuomeninių organizacijų eisena nuo arkikatedros į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. Tiesioginės transliacijos arkivyskupijos bei Delfi kanalais.

18.00 val. šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Šv. Mišioms vadovauja parapijos klebonas kun. Kęstutis  Rugevičius.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021