Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. kovo 17 d. - "24 valandos Viešpačiui"

Paskelbta: 2023-03-13

Tai Atgailos, susitaikymo su Dievu ir Švenčiausiojo Sakramento adoracijos laikas.

 „24 valandų Viešpačiui“ tradiciją 2014 metais įvedė popiežius Pranciškus, pakviesdamas, kad tokios pamaldos prieš IV Gavėnios sekmadienį būtų rengiamos visose pasaulio vyskupijose.

Kviečiame jungtis prie Švč. Sakramento adoracijos Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021