Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. balandžio 8 - 9 d. Nenutrūkstama Švenčiausiojo sakramento adoracija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

Paskelbta: 2023-03-20Švč. Sakramento adoracijos pradžia balandžio 8 d., Didįjį šeštadienį, 8.00 val., pabaiga  balandžio 9 d., Šv. Velykų rytą, 8.00 val. 

Mieli tikintieji, nuoširdžiai kviečiame visus išgirsti Jėzaus kvietimą: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jus atgaivinsiu“ (Mt 11,28).

Gavome malonę iš Dievo. Esame Kristaus Prisikėlimo Bažnyčia, tai didelė laimė budėti prie Viešpaties  kapo iki Prisikėlimo ryto.

 Ateikite ir pakvieskite kartu ateiti savo šeimos narius, artimuosius, bendradarbius, kaimynus.Pabūkite bent vieną valandą su Kristumi, leiskitės paliečiami Jo širdies begalinės meilės ir gerumo.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021