Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. balandžio 2 d. Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis

Paskelbta: 2023-03-21

„Didžiausia minia tiesė drabužius jam ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė: Osana Dovydo Sūnui! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukšybėse!“ (Mt 21,8-9)
.Verbų sekmadienį iškilmingos šv.  Mišios su procesija. Bažnyčiose bus šventinamos verbos.
 
Kristaus Prisikėlimo bazilikos šventoriuje vyks tradicinė Verbų mugė. Mugės metu, įsigydami parapijos savanorių rištas verbas ir įvairius suvenyrus, paremsite vykdomus gailestingumo darbus.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021