Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Didžiojo tridienio ir Šv. Velykų pamaldų tvarka parapijoje balandžio 6 d. - balandžio 10 d.

Paskelbta: 2023-03-31


 Kunigai klauso išpažinčių: Didįjį pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 07.30 iki 08.30 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) ir nuo 17.00 iki 19.00 val. - Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g.31 A).

Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį nuo 08.00 iki 20.00 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g.31 A).

BALANDŽIO 6 D., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ, 10.00 val. KRIZMOS šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje. Mišioms vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Koncelebruoja visi arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai.

18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Minimas Eucharistijos įsteigimas. Kojų plovimo apeigos. Paskutinės vakarienės Mišiomis prasideda Didysis Velykų tridienis. Mišioms vadovauja klebonas kun. K. Rugevičius

BALANDŽIO 7 D., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ, 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Liturgija skiriama Kristaus Kryžiui pagerbti. Rinkliava - Šventajai Žemei. Pamaldoms vadovauja kun. N. Pipiras.

 20.00 val. Kryžiaus kelio procesija. Jo pradžia prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Einama į arkikatedrą baziliką. Procesijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Kryžiaus kelio eisenoje raginame su savimi turėti žvakę.

BALANDŽIO 8 D., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ, 8.00 val. bazilikoje prasideda Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, ji baigiasi Šv. Velykų rytą 8.00 val. Kviečiame tikinčiuosius ateiti ir pabudėti prie Viešpaties kapo iki Prisikėlimo ryto.

 20.00 val. Velyknakčio pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja klebonas kun. K. Rugevičius

BALANDŽIO 9 D., PIRMOJI ŠV.VELYKŲ DIENA. 8.00 val. Viešpaties Prisikėlimas (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ir bažnyčioje) 11.00, 12.30 ir 18.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje).

BALANDŽIO 10 D., ANTROJI VELYKŲ DIENA, 8.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje), 9.30, 11.00 ir 18.00 val. Šv. Mišios. (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021