Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. balandžio 18 d. Parapijos rezidentas kun. Sigitas Bitkauskas švenčia Kunigystės 30-ties metų jubiliejų

Paskelbta: 2023-04-18

Gerbiamasis kun. Sigitai Bitkauskai,

 Nė žingsnio nežengiame be Dievo valios. Einame ten, kur Jis mums kviečia.

Jus, kun. Sigitai, pakvietė į šviesos ir tarnystės kelią, pasiaukojimo Dievui ir žmonėms kelią.

Jūsų gyvenimas – tai aukos, atsidavimo, meilės kelias, tai pašaukimas.

 Tad nuoširdžiai sveikiname garbingo 30-ties metų Kunigystės jubiliejaus proga, linkime, kad Viešpats laimintų visus Jūsų darbus ir sumanymus.

Ir toliau neškite žmonėms savo meilę, paguodą, viltį ir džiaugsmą. Stiprios sveikatos Jums!


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021