Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. birželio 28 d. Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos proceso arkivyskupijos etapo užbaigimas. Šv. Mišios Kauno arkikatedroje

Paskelbta: 2023-06-26
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021