Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Nauji kunigų skyrimai Kauna arkivyskupijoje

Paskelbta: 2023-06-26


Birželio 24 d. švenčiant  Šv. Jono Krikštytojo Gimimą Kauno arkikatedroje buvo paskelbti nauji kunigų skyrimai.


Kunigas Nerijus PIPIRAS atleidžiamas iš Kauno M. V. Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Kauno arkikatedros bazilikos parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kunigas Sigitas BITKAUSKAS atleidžiamas iš Kauno M. V. Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Kėdainių Šv. Jurgio ir Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapijų klebonu.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021