Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“ su Tėvu Algirdu Palioku, SJ

Paskelbta: 2023-09-19
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021