Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Didžiąją savaitę kunigai klauso išpažinčių:

Paskelbta: 2009-03-31

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – 7.00 - 9.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4); 17.00 - 19.00 val. Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31 b)

Did. penktadienį – Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31 b):

7.00-9.00 val. mons. V.Grigaravičius
9.00-11.00 val. kun. M. Pukštys
11.00-13.00 val. kan. P. Pukenis
13.00-15.00 val. kun. V.Aleksandravičius
15.00-17.00 val. kun. J.Grigonis
17.00-19.00 val. visi dirbantys sielovadoje kunigai

Did. šeštadienį – Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31 b)

7.00-9.00 val. mons. V.Grigaravičius
9.00-11.00 val. kun. M. Pukštys
11.00-13.00 val. kan. P. Pukenis
13.00-15.00 val. kun. V.Aleksandravičius
15.00-17.00 val. kun. J.Grigonis
17.00-20.00 val. visi dirbantys sielovadoje kunigai

                        Parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021